Mina mönster börjar alltid med frågan "Vad skulle hända om...?" eller "Hur kan jag...?"

Är du också nyfiken? Välkommen hit!

 

My patterns always begin with the question "What would happen if...?" or "How can I...?"

Are you curious too? Welcome!